blog

Kek'in Tarihi

1- Kekin tarihi eski zamanlara dayanır.


İlk kekler bugün yediğimizden çok  farklıydı. Maya kullanılarak yapılan kekler daha çok  ekmek gibiydiler ve bal, fındık gibi ürünlerle tatlandırılıyorlardı. Gıda tarihçilerine göre, Antik Mısırlılar kekin ilk mucitleri! Lakin pişirme yönteminin ilk mucitleri Antik Yunanlılar olarak tarihe geçmiştir! Öğütülüp ıslatılan ve şekil verilen tahılların, sıcak taşların üzerinde pişirilmesiyle o zamanın keki yapılıyordu.


2- Sonrasında yine Mısırlılar, bu zahmetli tekniğin yerine günümüz fırınlarının temelini oluşturan sıcak odaları kullanarak keki pişirmeye başladılar. 

3- Antik Yunan’da kek için “yassı” anlamına gelen  Plakous kelimesi kullanılıyordu.

4- Bugün kullandığımız “kek” kelimesinin temeli ise, Oxford İngilizce Sözlüğünde 13’üncü yüzyıla dayanmaktadır.

5- Dilimizde kek kelimesinin etimolojisi şöyle açıklanıyor:  “İngilizce cake "hamur pastası" sözcüğünden alıntıdır. Bu İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kokjan "pişirmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hint Avrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- biçiminden evrilmiştir.”

6- Modern keklerin yapımı 17. yüzyılda Avrupa’da olmuştur. Sonrasında fırınların, kalıpların ve rafine ürünlerin gelişmesiyle keke eklenen ürünler çeşitlenmiş bugün pasta olarak adlandırdığımız kremalı kekler yapılmıştır.

7- Tarihte modern olarak adlandırdığımız kremalı kekin yeri Fransız İhtilali döneminde önem kazanmıştır. Sebebi ise, 1789 yılında Fransız Devrimi tüm hızıyla cereyan ederken Paris’teki yoksulların ayaklanmasıdır. Çünkü, insanların yiyecek ekmekleri yoktur. Bu sırada Kraliçe Marie Antoinette “ekmek bulamayanlar pasta yesin” şeklindeki öneriyi ortaya atar. Fransız devrimi ile beraber yalnızca kraliyet sarayında çalışan pastacılar işlerini kaybedince, Fransa'nın farklı bölgelerinde dükkanlar açtılar ve pastacılığı yaymaya başladılar. Böylece modern pastacılık Fransa'da yayılmış oldu. Bu hareketin önderi olarak da Şef Aşçı Antonin Careme, Urbain Dubols, İsviçreli Fransız Jules Gouffe, Jullien kardeşler ve Pier Lacam olarak bilinmektedir.

8- Türkiye’de kekin tarihi ise Osmanlılar dönemine dayanır. O dönemde pastacılık, Ermeni ve Rum vatandaşların meslekleri arasında bulunuyordu.

9- Modern pastacılığın yaygınlaşması ise 19. yüzyılda Rusya’ya çalışmak için giden Doğu Karadenizlilerin bu alanda uzmanlaşıp pastacılık mesleğini ülkemizde yapmasıyla olmuştur.

10-  Kekin boyutu ve şekli farklı inançlara göre değişiklik gösterirdi.

Örneğin; keklerin yuvarlak oluşu bir inanışa göre güneşi ve ayı sembolize ederken dairesel şeklinden ötürü de yaşam döngüsüyle ilişkilendirildi. Antik Keltler de baharın gelişini kutlamak için ilkbaharın ilk gününde güneşe benzeyen şekillerde kekler yaparlardı. Çinliler de mevsimsel döngü için ayın çok önemli bir rolünün olduğuna inanırlardı. Ay Tanrıçası Heng O‘ya sunmak için hasat zamanı hilal şeklinde kekler yapıp kutlamalar yaparlardı. Kekin boyutu ve şekli kültürden kültüre değişiklik gösterse de ortak noktaları şükranlarını güzel bir şekilde sunmak! Günümüzde de kek, doğum günleri, düğünler ve sohbet gibi sosyal etkinliklerde " tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" sözüne atıf olarak yapılmaya devam ediliyor.